menu
Màu sắc của mật ong nói lên điều gì
Thời gian bảo quản mật rừng không nên quá lâu, tối đa chỉ nên 2 năm đối với mật đầu và mật giữa mùa ( vàng chanh, vàng cam ) hoặc 3 năm đối với mật cuối mùa ( màu đen sậm ).MẬT ONG RỪNG CÓ ĐỂ LÂU ĐUỢC KHÔNG

KHÔNG !
Mật ong rừng thậm chí còn nhanh bị hỏng, chua, thối nhanh hơn so với mật ong nuôi. Thời gian bảo quản mật rừng không nên quá lâu, tối đa chỉ nên 2 năm đối với mật đầu và mật giữa mùa ( vàng chanh, vàng cam ) hoặc 3 năm đối với mật cuối mùa ( màu đen sậm ).

Lý do :
Do mật bị lẫn phấn hoa và nhộng. Nên dù khi khai thác cẩn thận, nhưng khi vắt sáp ong rừng luôn bị lẫn nhộng ong non và phấn hoa vào mật, đây là các tác nhân gây cho mật bị lên men, chua và nhanh hỏng hơn so với mật ong nuôi. Đối với mật ong nuôi khi khai thác thì lại khác, người lấy mật sử dụng máy quay li tâm để tách bỏ mật ra khỏi sáp, nên hầu như không bị phấn hoa và nhộng ong non trộn lẫn vào.